Regulamin

 1. Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą CHLEBO Łukasz Chlebowski mającą swoja siedzibę w Zbąszyniu na ul. Gen. Taczaka 17.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłek.
 3. Za pośrednictwem strony www.pioneer4dj.pl mozna zakupić towar w ilości detalicznej (odbiorców hurtowch zachęcamy do kontaktu pod adresem: info@pioneer4dj.pl i w temacie z dopiskiem "hurt" )
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do sklepu.
 5. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem procedury zakupów dostępnej na stronie www.pioneer4dj.pl.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest o tym informowany i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia).
 7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 8. Jesli w momecie składania zamówienia towar jest dostępny ale przez 1 dzien zamówienie nie zostanie potwierdzone może zostac anulowane z powodu wyczerpania sie zapasów danego produku.
 9. Do wartości zakupów określonej przez sklep koszty przesyłki pokrywa klient.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Aby otrzymać fakturę VAT klient składając zamówienie musi podać NIP, nazwę i adres firmy. Wybór faktury oznacza, że klient zgadza się na jej wystawienie bez swojego podpisu.
 11. Zamówiony towar po potwierdzeniu zamówienia wysyłany jest poprzez firmę kurierską UPS bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Każda przesyłka kurierska i  pocztowa pobraniowa jest ubezpieczona. Przesyłka pocztowa przy płatności przelewem nie jest ubezpieczna.
 12. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 13. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania, jego fizycznego nienaruszenia i zawartości. Wszelkie uwagi i zauważone szkody w towarze, jak  również rozbieżność pomiędzy załączonymi dokumentami a zawartością powinna być spisana w postaci Protokołu Reklamacyjnego. Jedynie spisanie Protokołu Reklamacyjnego w obecności kuriera jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu muszą być jednolite.
 14. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik sklepu www.pioneer4dj.pl będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. www.pioneer4dj.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązania z Klientem kontaktu.
 15. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep www.pioneer4dj.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.
 16. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady postępowania w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi i ochronę środowiska. Prywatne gospodarstwa mogą oddać zużyty sprzęt elektroniczny u sprzedawcy przy zakupie nowego podobnego urządzenia.
 17. Zgodnie z ustawą z dn.2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r.nr 22, poz.271), kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (Ustawa nie dotyczy podmiotów gospodarczych) Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i pozostaje w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu . Zwracany towar należy dostarczyć KURIEREM do siedziby firmy CHLEBO Łukasz Chlebowski w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna, oryginalne opakowanie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez Kupującego Koszty przesyłek nie podlegają zwrotowi ( zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), która nie daje podstaw do dochodzenia od sprzedawcy zwrotu kosztów dostarczenia zakupionego towaru do domu konsumenta).Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania. Jeśli produkt sprowadzany jest na zamówienie wymagana jest wpłata zadatku ( dotyczy to produktów o statusie: zapytaj o dostępność,którego wielkość ustalana jest indywidualnie .Przed zamówieniem Kupujący informowany jest o braku możliwości zwrotu towaru,złożenie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na takie warunki zakupu. W przypadku zwrotów towarów objętych wysyłką gratisową, zwracana kwota zostanie pomniejszona o obowiązujący koszt przesyłki w zależności od formy dokonania płatności (za pobraniem, przelew na konto)
 18. Na wypadek rażących nadużyć w korzystaniu przez Klientów z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa, Sprzedający zastrzega sobie możliwość oceny takich przypadków pod kątem przesłanek z art. 5 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 19. Wszystkie produkty objęte są gwarancją jaką przewidział producent ( tj. od 12-24 miesięcy), bądź importer (12-36 miesięcy).Podstawą gwarancji jest dowód zakupu.   W trakcie prawidłowej eksploatacji , jeśli sprzęt ulegnie awarii , uszkodzony towar prosimy dostarczyć na adres firmy CHLEBO Łukasz Chlebowski, kurierem. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu i wysyłki proszę o dokładnie zabezpiecznie przedmiotu i opis usterki oraz podanie adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego. Koszty przesyłek sprzętu pokrywa Klient ( wyjątkiem są produkty objęte gwarancją DOOR TO DOOR: w tym przypadku Firma CHLEBO Łukasz Chlebowski pokrywa koszty transportu towaru ale tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego zgłoszenia usterki pod adresem info@pioneer4dj.pl .W każdym innym przypadku koszt transportu do serwisu pokrywa Klient. Gwarancja tego typu nie obowiązuje również gdy wysyłany towar okazuje się sprawny lub uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania)Gwarancja typu Door to Door obowiązuje tylko na terenie Polski ( nie dotyczy towarów zakupionych w naszym sklepie wysyłanych za granicę). Zazwyczaj okres serwisowania przedmiotu wynosi 14-21 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu.
 20. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt  jest dotknięty uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. W powyższej sytuacji obowiązują zapisy niniejszego regulaminu. 
 21. Sklep www.pioneer4dj.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 22. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzonych danych osobowych Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. 
 23. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.pioneer4dj.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, objęte gwarancją producenta lub importera ( nie dotyczy przedmiotów w których opisie napisane jest inaczej ) oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek 
 24. Zawartość internetowego sklepu www.pioneer4dj.pl (tj. produkty wraz z cenami) nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 25. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie www.pioneer4dj.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 26. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy, produkty mogą czasami nieznacznie różnić się od widocznych na zdjęciu 
 27. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego. 
 28. Instrukcje obsługi oraz inne dokumenty wysyłamy w formie elektronicznej (po otrzymaniu przez Klienta sprzętu i powiadomieniu nas o tym), 
 29. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, bądź złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy, aktualnym na dzień złożenia zamówienia. 
 30. Kupujący składający zamówienie płatne przy odbiorze w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez klikniecie w specjalny link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, zobowiązuje sie do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania oraz przesyłki towaru pokrywa kupujący. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5zł. W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
  W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej, przez Kupujacego, Kupujący zostaje obarczony kosztami przechowywania oraz kosztów transportu w/w rzeczy.
  Podstawa prawna: ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego)
 31. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego
 32. Wszystkie produkty i nazwy, i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego www.pioneer4dj.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 33. Konto e-mail Kupującego jest podstawowym narzędziem przekazu i wymiany informacji pomiędzy Kupującym, a sklepem Pioneer4dj.pl. Kupujący akceptuje otrzymywanie informacji od Pioneer4dj.pl drogą elektroniczną i uznaje ich prawny skutek.
 34. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy CHLEBO Łukasz Chlebowski a Kupującym zawierana jest w chwili wysyłki towaru wskazanego w zamówieniu.
 35. Całkowite koszty dostawy towaru to suma kosztów transportu i opakowania oraz opłaty za wybraną formę płatności.Opłata za dostawę oraz produkt NIE zawiera usługi wniesienia oraz zastrzeżenia godzin doręczenia. Opłaty dotyczą wysyłek krajowych ( o koszty wysyłek zagranicznych należy zapytać przed złożeniem zamówienia )   

 

 

Ponadto sklep www.pioneer4dj.pl zastrzega sobie prawo do:

a) odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

b) odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych,

c) żądania wpłaty zadatku na towary specjalnie zamawiane  lub towary o wartości zamówienia powyżej 1.000 zł,

d) anulowania zamówienia w ciągu 24h od momentu jego złożenia w przypadku braku potwierdzenia.

e) nie przyjmowania przesyłkek wysyłanych do naszej firmy za pobraniem oraz na nasz koszt.

f) anulowania zamówienia w przypadkach, gdy Kupujący wybrał formę płatności przelew a kwota należności za zamówienie nie została zaksięgowana na koncie sklepu internetowego w terminie do pięciu dni kalendarzowych od daty otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia przez sklep internetowy

Wykonanie: Go4MediaBrak produktów do porównania.